WWF: Shell neemt onverantwoorde risico's

"Het is onbegrijpelijk dat een vooraanstaande oliemaatschappij als Shell willens en wetens zulke onverantwoorde risico's neemt in een van de laatste aaneengesloten wildernissen op aarde," zegt WNF-directeur Johan van de Gronden.
Van de Gronden reageert op het nieuws dat Shell zondag ondanks alle kritiek op de voorbereiding is gestart met de eerste boringen in de Chukchi Zee, voor de kust van Alaska.
Afgelopen zaterdag betoonde Shell topman Peter Voser zich in NRC Handelsblad nog bezorgd om het wereldvoedselvraagstuk, het waterverbruik en de natuur. Om daags daarop het groene licht te geven voor een van Shell's meest risicovolle operaties in haar geschiedenis.
Het Arctisch gebied staat al onder grote druk door de gevolgen van deels door de mens veroorzaakte klimaatverandering. De olie-industrie heeft bij de huidige stand van de techniek geen adequaat antwoord op eventuele olievervuiling in ijskoude wateren. Vorige week bleek nog uit een intern rapport dat de afsluiter die Shell op de boorput denkt te gebruiken bij calamiteiten, nauwelijks is getest.
Het heeft er alle schijn van dat goudkoorts de overhand krijgt boven veiligheid en risicobeheersing.”, aldus Van de Gronden.
Het Wereld Natuur Fonds roept de directie van Shell op om ten halve te keren en niet ten hele te dwalen. Niemand is gebaat bij een verwoestende erfenis in het poolgebied van een van onze meest vooraanstaande bedrijven." 2012.09.11 WNF.nl