VN-klimaattop 2012 - Doha, Qatar
De VN- klimaattop in Doha, Qatar is er weer niet in geslaagd om geloofwaardige stappen te zetten die de versnelde opwarming van de aarde tegengaan.
Slechts werd afgesproken om het Kyotoverdrag tot 2020 te verlengen. In de praktijk stelt dat niets voor, omdat China, de Verenigde Staten en Russische Federatie niet meedoen. Ook is een nieuw verdrag nog lang niet in zicht.
Tijdens deze klimaattop hadden de regeringen de basis moeten leggen voor een eerlijk en ambitieus klimaatakkoord in 2015.
Dat nieuwe wereldwijde verdrag moet in 2020 ingaan. Maar van die voornemens is niets terechtgekomen. Er zijn geen doelen over CO2-reductie afgesproken en geen concrete financiĆ«le toezeggingen gedaan voor ontwikkelingslanden. Zelfs is niet duidelijk hoe tot een nieuw verdrag moet worden gekomen.  
Bron: WWF.