Plant en dier massaal op drift naar koudere oorden

Als gevolg van de opwarming van de aarde trekken planten en dieren haastig richting de koude Polen. Deze tocht gaat twee à drie keer zo snel als gedacht, concludeert een internationaal team van biologen vandaag in het vakblad Science. Ondanks de grote aanpassingsgezindheid van de natuur zal de opwarming veel soorten de kop kosten…
Het wordt veel soorten te heet of te droog onder de voeten. Ze vluchten daarom massaal naar koudere breedtegraden. Er zijn ook soorten die niet zozeer uit nood naar de Polen reizen, maar gewoon omdat zij in een opwarmende wereld hun leefgebied kunnen uitbreiden naar streken die ze voorheen te guur vonden.
In Science hebben de deskundigen exact berekend hoe snel planten en dieren de afgelopen veertig jaar richting de polen zijn opgerukt. Dat blijkt te zijn gebeurd met een snelheid van bijna 17 kilometer per decennium: precies genoeg om de opwarming tot nu toe te compenseren. In bergachtige streken gaan plant en dier ook nog met 11 meter per tien jaar de frisse hoogte in. Deze opwaartse beweging blijft iets achter bij de opwarming…
De nieuwe snelheden zijn twee à drie keer zo hoog als de laatste schattingen, die nog stammen uit 2003. Een inventarisatie die toen werd gemaakt, had als uitkomst dat planten en dieren maar met 6 kilometer per tien jaar richting de polen verhuisden, en met 6 meter per tien jaar bergopwaarts.
Het aanpassingsvermogen van de natuur is dus groter dan gedacht. Toch durven de biologen niet te beloven dat er door de opwarming van de aarde nu minder soorten zullen uitsterven. Daarvoor is uitsterven een te grillig proces, waarin bijvoorbeeld ook meespeelt of het leefgebied van een soort versnipperd is.
Rik Leemans, hoogleraar milieusysteemanalyse aan de Wageningen Universiteit, hangt dan ook geen vlag uit. "Het lijkt positief, die snelle aanpassing. Maar er zit een addertje onder het gras: het gaat om een gemiddelde. Vooral de meest voorkomende soorten schuiven snel op. Maar juist de bijzondere en kwetsbare soorten die we willen beschermen, verplaatsen zich te langzaam om de opwarming bij te houden. Daarom kun je niet zeggen dat het uitsterven nu zal meevallen…
Omdat de politiek vrijwel niets doet om de CO2-uitstoot verder terug te dringen, warmt de aarde de komende eeuw waarschijnlijk 4 à 5 graden op. Dit betekent dat planten en dieren in honderd jaar tijd 300 tot 500 kilometer naar de Polen moeten opschuiven om in een gebied met dezelfde temperatuur te blijven."
Omgerekend moeten ze vluchten met 40 kilometer per decennium, en dat is ruim het dubbele van wat de meeste soorten vandaag laten zien. "Ik ben bang dat die druk vaak te groot zal blijken. De voorspelling blijft daarom dat een kwart van de planten en dieren de komende eeuw zal uitsterven."Bron: Trouw, Sander Becker - 19.08.2011