2013 Vriendschapsjaar Rusland - Nederland


De Russische Federatie kent sinds enige jaren het begrip 'bilateraal jaar' en heeft daar een paar keer invulling aan gegeven (o.a. China, Frankrijk). De doelstelling hierbij is de relatie tussen landen te verstevigen door het organiseren van gezamenlijke evenementen gedurende een gekozen jaar. Deze evenementen vinden zowel plaats in Rusland als in het betreffende bevriende land.
Tijdens het bezoek van president Medvedev aan Nederland op 20 juni 2009 werd afgesproken dat 2013 het bilateraal jaar Rusland-Nederland zal zijn. Dit volgt op het bilateraal jaar tussen Rusland en Duitsland in 2012 en in het voorjaar van 2013. Voor Nederland is het jaar 2013 gekozen omdat dan de 400-jarige betrekkingen tussen Rusland en Nederland worden gevierd.
De verwachting is dat er eind 2011 een Memorandum of Understanding (MoU) tussen Nederland en Rusland wordt ondertekend om het vriendschapsjaar te bevestigingen. De heer Jozias van Aartsen is aangesteld als coördinator van het Ruslandjaar namens Nederland.
De gemeente Groningen kent een eigen internationaal beleid onder de naam Groningen Wereldstad. Daarbinnen is aangegeven dat er een focus ligt op Noord-Oost-Europa. Er bestaan langjarige betrekkingen met een aantal steden, waaronder in de Russische Federatie.
Groningen heeft officiële banden met de exclave Kaliningrad en met de stad Moermansk. Er hebben vanuit Groningen verschillende activiteiten plaatsgevonden met deze partners in Rusland. Genoemd moet worden de twee LOGO East projecten gericht op verslavingspreventie onder jongeren (Moermansk) en de oprichting van een bedrijvenloket (Kaliningrad). Ook was er eind 2009 een handelsmissie naar Moermansk onder leiding van de toenmalig Staatssecretaris Economische Zaken, samen met Gasterra.