Symposium: Het Noordelijk Gevoel

Tresoar - Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum (Fries historisch en letterkundig centrum Tresoar) Boterhoek 1 / 8911 DH Leeuwarden – Friesland / T: 058 7890789 / Gratis / www.tresoar.nl
Dichter Tsead Bruinja is gastheer van Explore the North 2011 en zal in die rol ook dit symposium begeleiden. De Edda (een verzameling literaire en mythologische werken uit het middeleeuwse IJsland) vormt de rode draad van de avond waaraan onder meer Ate Jongstra, Remco Ekkers, Kester Freriks en Abe de Vries hun medewerking verlenen.